İngilizce You Can’t Teach An Old Dog New Tricks Deyimi Türkçe Açıklaması

You Can’t Teach An Old Dog New Tricks

Aynı şeyleri uzun bir süredir tekrarlayarak uygulayan birilerinin bu şeyleri farklı şekilde uygulamalarının beklenemeyeceğini ifade etmek için kullanılır.