Konuşma – Speaking

İş İngilizcesinde kademeli artış

Describing Gradual Increase Kademeli artıştan bahsederken İş İngilizcesinde kademeli artış söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir. Accumulate Biriktirmek / […]


İş İngilizcesinde artış

Describing Increase Artıştan bahsederken İş İngilizcesinde bir varlığın veya değerin artışı söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılar ve örnekleri aşağıda verilmiştir. İş […]


İş İngilizcesinde istikrar

Describing Stability İstikrardan bahsederken İş İngilizcesinde özellikle ekonomide çok kullanılan istikrarlı, kararlı olma, değişmeme gibi kavramları aşağıda farklı örneklerle ele […]


İş İngilizcesinde dalgalanma

Describing Fluctuation Dalgalanmadan bahsederken İş İngilizcesinde gerekli olabilecek “fluctuation” – “dalgalanma” terimi ile ilgili hazırladığımız örnek cümleleri aşağıdan çalışabilirsiniz. İş […]


İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken

Describing Current Projects Mevcut projelerden bahsederken İş İngilizcesinde mevcut projelerden bahsederken genellikle geniş veya şimdiki zaman kullanılır. Aşağıda bir kaç […]


İngilizcede genelleme

Generalising Genelleme İngilizcede genelleme yaparken kullanabileceğimiz pek çok yapı vardır. Aşağıda bunlardan en çok kullananlarını örnek kullanımları ile bulabilirisiniz. On […]


İngilizcede ayrıntı verme

Providing More Detail Daha fazla detay verme İngilizcede daha ayrıntılı anlatırken aşağıdaki örnek cümlelerde de görülebileceği gibi pek çok farklı […]


İngilizcede ekstra bilgi verirken

Adding Further Information Daha fazla bilgi ekleme İngilizcede ekstra bilgi verirken kullanabileceğimiz yapılar örnekleri ile verilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki her […]


İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Impossible Mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken İngilizcede mümkün olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve […]


İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken

Expressing Something Improbable Olası olmayan bir şeyi ifade ederken İngilizcede olası olmayan bir şeyi ifade ederken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını ve […]Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.