Passive Voice’daki Temel Mantık: Be + V3’yi Tenselere Uyarlamak + Modal Verblerle Passive Voice


PASSIVE VOICE’DAKİ TEMEL MANTIK: BE + V3’Yİ TENSELERE UYARLAMAK + MODAL VERBLERLE PASSIVE VOICE

Şu 4 tense ile PASSIVE VOICE YAPILMAZ;

                                         Present Perfect Continuous

                                         Past Perfect Continuous

                                         Future Perfect Continuous

                                         Future Continuous

 

Passive Voice, Türkçe’deki “edilgen çatı”dır. Passive Voice’un en temel mantığı “be+V3”dir.

Be + V3 farklı tenselerde farklı şekillerde karşımıza çıkar. “Tense”lerin temel mantığı; 12 “tense”in özünü anlamak yazısında “tense”lerden ve “aspect”lerden bahsedilmiştir, temel olarak tenselerin nasıl oluştuğu anlatılmıştır. Farklı tenselerde Passive Voice oluşturulması da aslında bu mantıkla alakalıdır.

İngilizce’de 12 adet tense vardır. İngilizce öğrenen birçok kişi bu tenselerin kurallarını ve passive voice’da her bir tense’de nasıl cümle kuracağını ezberlemeye çalışırken zorlanır.

 

1. Simple Present Tense (Geniş Zaman)

Simple Present Tense’de Passive Voice yapılırken, be+ V3’yi bu tense uyarlamak çok basittir. “be” fiilinin present tense’deki çekimi; “am/is/are”dır. Bu sebeple, Simple Present Tense’de “be+V3” = “am/is/are + V3”

 

I keep my keys in the drawer. (Active)

My keys are kept in the drawer. (Passive)

                   be+V3

Simple Present Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

2. Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

Tense’in ismine baktığımızda hem “Present” hem de “Continuous” olduğunu görürüz. “to be”nin Present Tense’de “am/is/are” olduğunu biliyoruz. Ancak bir de bu tense’in “continuous” olması var. Yani eylem devam eden, sürekli bir eylem. Be + V3 oluştururken tense’in kendi yapısını görmezden gelemeyiz.

Present        Continuous    Tense

(to be)            (Ving)

am/is/are      (being)

 

Tense, “present” tense olduğu için “to be” yine “am/is/are” olacaktır. “Continuous” yapısının da Passive Voice’da korunması için ayrıca “being” kullanmamız gerekir. V3 ise bundan sonra gelecektir. Aslında en basit haliyle “to be”yi Present Continuous Tense’de çekimlemiş olduk. Zira “to be”nin Present Continuous Tense’deki çekimi yalnızca “am/is/are” değil, “am/is/are + being” dir. Tıpkı “come” fiilinin bu tensede çekimlenmesinin “am/is/are + coming” olması gibi. “to be” fiili söz konusu olunca insanların zaman zaman kafaları karışabilmekte, çünkü her zaman “am/is/are” ya da “was/were” şeklinde öğretildi. Ancak Passive Voice’da “be + V3”yi tenselere uyarlarken “Continuous” tenselerde “continuous” özelliği korunsun diye, “to be + being + V3” yapılır. “to be + being” de “be+V3”deki “be”nin continuous çekimidir zaten.

 

My father is cleaning the house. (Active)

The house is being cleaned by my father. (Passive)

                               be  +   V3

Present Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

 3. Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

“to be” fiilinin Past Tense’deki çekimi “was/were”dür. Bu sebeple “be+V3”nin bu tense’e uyarlanması, Simple Present Tense’dekiyle benzerdir. Simple Present Tense’de “to be” fiili “am/is/are” iken, Simple Past Tense’de bu fiil “was/were”dür. Tek değişen şey “to be”nin çekimidir.

They scheduled this programme meticulously. (Active)

This programme was scheduled meticulously. (Passive)

                                be  +    V3

Simple Past Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

4. Past Continuous Tense

Present Continuous Tense’deki mantık bunda da geçerlidir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, tense’deki “continuous” yapısı korunmalıdır.

Nasıl ki “to be” fiilinin Present Continuous çekimi “am/is/are + being” olduysa, Past Continuous Tense’de de “was/were+being” olmalıdır. Buradaki mantık, “to be” nin PAST TENSE çekimi “was/were” ve “continuous aspect”ten kaynaklanan, sürekliliğin korunması için getirilen –ing takısır.

Past            Continuous   Tense

(to be)             (Ving)

was/were      (being)

 

My friends were cleaning the house. (Active)

The house was being cleaned.

                                be   +     V3

Past Continuous Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

5. Present Perfect Tense

Present Perfect Tense’de etken çatılı yani Active cümle kurarken have/has ve V3 kullanılıyor. Bu demektir ki, present perfect tense’de oluşturulan passive bir cümle iki adet V3 içerecektir. “to be” fiili tüm tenselere göre uyarlanır.  Continuous tenseler’de –ing takısı alması gerektiği için, “being” şeklinde kullanıldı, isminde “perfect” geçen tenselerde ise “perfect aspect” yapısının korunması gerektiği için “to be” de V3 olarak kullanılmalıdır. Yani “been” olmasının sebebi budur.

have/has+ been + V3

A famous collector has collected all of these stamps. (Active)

All of these stamps have been collected by a famous collector. (Passive)

                                                     be   +     V3

Perfect aspect olduğu için; “be” de V3 yapıldı; “been

Present Perfect Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

6. Past Perfect Tense

“Past Perfect Tense” “Present Perfect Tense”deki yapının 1 geri alınmasıdır. Yani şöyle; Present Perfect Tense’de “have/has” kullanılıyordu. “have” fiilinin present tensedeki çekimi “have/has”dir, ancak PAST tensedeki çekimi, “have/has”in ikinci hali (V2) olan “had”dir.

Bu yüzden tense “had + V3” ile oluşturulur. Aslında tüm tenselerin kuralları, tense isimlerine bakılarak çözülebilir, ezberiniz iyi değilse, tenselerin mantığını çözmeniz sizin için daha iyi olacaktır.

Passive” cümleler de “to be + V3” ile yapıldığı için, yine tense özellikleri dikkate alınmalı ve “to be + V3” bu tense’e uyarlanmalıdır.

Present Perfect Tense’de “have/has + V3” olmuştu. Present tense olduğu için have yalın halinde (V1) idi. Burada ise “Past” tenseden söz ediyoruz. Öylese “have” ikinci halinde (V2) olmalıdır, yani “had” olmalıdır.

Perfect aspect” sebebiyle de “to be” “perfect” çekiminde olmalıdır. Yani V3 olmalıdır.

Sonuç olarak;

 

had been + V3  

 

They had locked the door before midnight.

The door had been locked before midnight.

                                be + V3

Perfect aspect olduğu için; “be” de V3 yapıldı; “been

Past Perfect Tense konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

7. Future Tense (Gelecek Zaman)

İngilizce’de gelecek zaman iki şekilde oluşturulur; will ve be going to

 

Will

will” yapısının içinde “to be”nin çekimlenmesi gereken bir yer yoktur, bu yüzden Simple Present Tense, Simple Past Tense, Present Continuous Tense, Past Continuous Tense, Present Perfect Tense ve Past Perfect Tense gibi “be”nin yapısında bir değişim olmaz. Aynı kalır. Çünkü “will” modal verb gibidir. Modal verb’lerle de passive yaparken modal’dan sonra be ve ardından direkt V3 gelir. Çünkü be’nin çekimlenebileceği bir tense yoktur ortada.

 

He will repair the car.  (Active)

The car will be repaired. (Passive)

                        be   +    V3

“will” konu anlatımı için buraya tıklayın.

 

Be going to

be going to” daki “beam/is/are olarak çekimlenir; I am going to swim (Yüzeceğim) gibi.           

Bu yapı ile passive voice oluşturulurken ise, tıpkı “will”de olduğu gibi “be + V3” aynı şekilde kalır. Çünkü “be going to” yapısı değiştirilemez, ya da bu yapıda zaten “be” geçiyor diye passive cümledeki “be+V3”yi atamayız, veya passive voice’daki “be+V3”deki “be” burada “am/is/are” olarak ÇEKİMLENEMEZ. Çünkü bu PRESENT TENSE DEĞİLDİR.

 

He is going to repair the car. (Active)

The car is going to be repaired. (Passive)

                                      be  +   V3

 

 

8. Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, bir eylemin gelecekte belli bir zamandan önce tamamlanmış olacağını belirtirlen kullanılır. Bu tense ile passive voice oluştururken yine tense’in tüm özellikleri korunmalıdır. “perfect aspect” özelliğinden dolayı “be+V3”deki “be” burada da V3 olarak çekimlenmelidir, yani “been” olacaktır, diğer “perfect” tenselerde de durum böyledir.

 

They will have built the headquarter by the end of 2020. (Active)

The headquarter will have been built by the end of 2020. (Passive)

                                                    be  +  V3

 

 

MODAL VERB’LERLE PASSIVE VOICE

Modal Verbs slaytı için buraya tıklayın.

İngilizcede modal verb’ler;

-can

-should

-ought to

-must

-may

-might

-shall

-would

-could

gibi, öznelere göre değişmeyen kelimelerdir. Modal verb’lerden sonra mutlaka bir eylem kullanılır ve bu eylem hiçbir ek almaz.

Modal verb’lerle passive yapılırken de modal verb’den sonra direkt olarak “be + V3” getirilir. Çünkü, modal verb’den sonra gelen eylem çekimlenmez, ek almaz.be” de bir eylem olduğu için bu kurala uymak zorundadır.

 

Alice and Lucia can wash the dishes. (Active)

The dishes can be washed by Alice and Lucia. (Passive)

 

People shouldn’t cut down trees. (Active)

Trees shouldn’t be cut down. (Passive)

Active & Passive Voice konu anlatımı için buraya tıklayın. 

Passive Voice testi için buraya tıklayın