İngilizce A Pretty Penny Deyimi Türkçe Açıklaması

A Pretty Penny

Bir nesnenin maddi değerinin yüksek olduğunu, diğer bir ifadeyle pahada ağır olduğunu ifade etmek için kullanılan deyimdir: “yüklü para”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.