Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zamanlar (tense) ile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede eylemin ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak belirlenen tense yani zaman üç ana gruba ayrılır. Bunlar;

The Past TenseGeçmiş Zaman
The Present TenseGeniş Zaman
The Future TenseGelecek Zaman olarak sıralanabilir.

Zamanlara Örnekler – Examples of Tenses

Aşağıda eylemlerin farklı zamanlardaki hallerine cümle içinde örnekler verilmiştir.
I walked to school.Okula yürüyerek gittim.
(Bu örnekte ‘walked’ fiili geçmiş zamandadır.)

I walk to school.Okula yürüyerek giderim.
(Bu örnekte ‘walk’ fiili geniş zamandadır.)

I will walk to school.Okula yürüyerek gideceğim.
(Bu örnekte ‘will walk’ fiili gelecek zamandadır.)

Yukarıdaki fiillerin hepsi bir eylem bildirmektedir. Ancak bazı fiiller durum bildirir. Örnek verecek olursak;

I was sick.Hastaydım.
(Bu örnekte ‘was’ fiili geçmiş zamandadır.)

I am sick.Hastayım.
(Bu örnekte ‘am’ fiili geniş zamandadır.)

I will be sick.Hastaydım.
(Bu örnekte ‘will be’ fiili gelecek zamandadır.)

İngilizce Bütün Zamanlar Tablosu – The Full List of Tenses
Aşağıdaki tabloda İngilizce tüm zamanlar ve örnekleri yer almaktadır, inceleyiniz.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekleri

simple past tense

I did

past progressive tense

I was going

past perfect tense

I had done

past perfect progressive tense

I had been doing

Dört Geniş Zaman

Örnekleri

simple present tense

I do

present progressive tense

I am doing

present perfect tense

I have done

present perfect progressive tense

I have been doing

Dört Gelecek Zaman

Örnekleri

simple future tense

I will do

future progressive tense

I will be doing

future perfect tense

I will have done

future perfect progressive tense

I will have been doing